วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

อนิเมชั่นการออกเเบบภาพเคลื่อนไหวเรื่อง อบอบทีม                                   นางสาวชมพูนุช ประเทียบอินทร์ รหัส 5211303119
                                       กลุ่มเรียน 102 กลุ่ม AOPAOP
youtube.com
                                       Animation Design :The frog กลุ่ม aopaop 
                       เป็นผลงานในวิชา Arti3322 กลุ่มเรียน102 นักศึกษาสาขาศิลปกรรม 
                        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม...

อินนิเมชั่น กลุ่มอบอบทีม


                                
                                  นางสาวชมพูนุช ประเทียบอินทร์ รหัส 5211303119
                                 กลุ่มเรียน 102 กลุ่ม AOPAOP เป็นผลงานของข้าพเจ้า
             ที่มีส่วนรับผิดชอบในส่วนหนึ่งของกลุ่มนี้Animation Design :The frog กลุ่ม aopaop  
                      เป็นผลงานในวิชา Arti3322 กลุ่มเรียน102  นักศึกษาสาขาศิลปกรรม 
                      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม...

น้องนาฬิกาติ๊กติ๊ก


                     
                                             อินนิเมชั่น  ของน้องนาฬิกาติ๊กติ๊ก
                                    http://www.youtube.com/my_videos_upload

                     

ขั้นตอนการทำอินนิเมชั่นน้องนาฬิกา
น้องนาฬิกาน่ารัก
 

ท่ากางเเขนขาว


ท่ากางเเขนซ้าย
                                   


ท่ากางเเขน


ท่าร่าเริงท่าล้อเล่นท่าไหว้
น้องตุ๊กตานาฬิกาที่เสร็จเรียบร้อยเเล้ว


วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การเรียนการสอนของสัปดาห์ทีjAnimate Design


สัปดาห์นี้ตรงกับวันหยุด จึงเป็นเวลาของการเคลียงานและการวางแผนการทำงานกลุ่ม
การทำแอนนิเมชั่นเขาประกวดในงาน 2012 Adobe Design Achievement Awards
ได้ขอสรุปดังนี้
ชื่อกลุ่ม Aop Aop Team
สัญลักกลุ่ม
สมาชิกในกลุ่มนางสาวภณิดา บุญมี
รหัสนักศึกษา 5213000499 กลุ่มเรียน102
E-mail Contact : panida.boonme@gmail.com
Publish Blog :http://panida-arti3319.blogspot.com/
      นางสาวชมพูนุช ประเทียบอินทร์
รหัสนักศึกษา 521303119 กลุ่มเรียน102
E-mail Contact : chompoomut@gmail.com
Publish Blog :http://chompoomut-arti-3322.blogspot.com/
นางสาวจินตนา กลีบบัว
รหัสนักศึกษา 521303036 กลุ่มเรียน102
E-mail Contact : jintana845@gmail.com
Publish Blog :http://jintana-arti3322.blogspot.com/นางสาว ศิริจันทร์ ศรีรักษา
รหัสนักศึกษา 5213000531กลุ่มเรียน102
E-mail Contact : sirichan4000@gmail.com
Publish Blog :http://sirichan-arti3322.blogspot.com/
       นางสาวพลอยไพรรินทร์ ปานมี
รหัสนักศึกษา 5213000515 กลุ่มเรียน102
E-mail Contact : ploypairin36@gmail.com
Publish Blog :
http://ploypairin-arti3322.blogspot.com/om/

การเรียนการสอนของสัปดาห์ที่Animate Design

 
สัปดาห์นี้อาจารย์ได้ลงคะแนนสอบใน Googledocs เรียบร้อยแล้ว และได้สอนวิธีการเกี่ยวกับ Animation ใน Photoshop วันนี้เพื่อนได้รายงานข่าวหน้าห้องเรียนเกี่ยวกับโปรแกรม Photo morph และวันนี้ได้มีการเรียกตรวจงานดูความคืบหน้าของแต่ละกลุ่ม และได้บอกว่าสอบปลายภาคของรายวิชาคือวันที่ 13 มีนาคม