วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

อนิเมชั่นการออกเเบบภาพเคลื่อนไหวเรื่อง อบอบทีม                                   นางสาวชมพูนุช ประเทียบอินทร์ รหัส 5211303119
                                       กลุ่มเรียน 102 กลุ่ม AOPAOP
youtube.com
                                       Animation Design :The frog กลุ่ม aopaop 
                       เป็นผลงานในวิชา Arti3322 กลุ่มเรียน102 นักศึกษาสาขาศิลปกรรม 
                        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น